De ontwikkeling van Bannehoven wordt begeleid door een participatiegroep. De groep bestaat uit bewoners uit de wijk en vertegenwoordigers van omliggende bedrijven en organisaties.

De gemeente heeft in 2017, bij het opstellen van de randvoorwaarden voor de nieuwe ontwikkeling, al gebruik kunnen maken met de inzichten van bewoners uit de wijk. Die inzichten waren bekend uit de al in 2007 doorlopen procedure voor ontwikkeling. Zoals bekend is die ontwikkeling door de financiële crisis niet van de grond gekomen. Ook toen was een klankbordgroep betrokken. Een deel van die leden van die groep heeft wederom zitting genomen in de huidige groep, aangevuld met enkele andere geïnteresseerden. In de zomer van 2018 hebben bewoners in de omliggende buurten in een huis-aan-huisbrief een uitnodiging ontvangen om deel te nemen in de participatiegroep, om de ontwikkelaar te voorzien van ideeën bij de uitwerking van de plannen. De groep bestaat in totaal uit ongeveer 18 personen.

De participatiegroep was mede betrokken bij de beoordeling van de ingediende plannen in 2017 en had een stem in de uiteindelijke keuze van het winnende ontwerp. Bij de uitwerking van de plannen overleggen ontwikkelaar en gemeente met de participatiegroep over onderwerpen zoals inrichting van het openbare gebied, speelplaatsen, kleuren, bijzondere elementen, straatnamen en inrichting van het park.

Hieronder vindt u de links naar de korte samenvattingen van hetgeen in de overleggen is besproken:

- verslag 25 juni 2018
- verslag 3 oktober 2018

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon namens de bewoners in de participatiegroep is de heer L. Ooms ([email protected])

  Wat voor aanbod is er nog meer in de Zaanstreek?
  Terug naar de homepage