Inschrijving gesloten

4 januari '17

2 januari jl. sloot de inschrijving voor de 11 woningen van De Molenaer. Er zijn 41 inschrijvingen binnen gekomen, vooral de twee-onder-een-kapwoningen met een tuin op het Zuiden waren erg in trek. Na de loting zijn de gelukkigen op de hoogte gebracht en zijn de overige geïnteresseerden op de reservelijst geplaatst.

De mensen die een woning toegewezen hebben gekregen, zijn door de makelaar uitgenodigd om op gesprek te komen. Zij zullen de contractstukken ontvangen en vervolgens beslissen of zij over willen gaan tot koop. Wanneer men toch besluit om af te zien van koop wordt er opnieuw geloot onder de reservekandidaten. Mocht je als reservekandidaat alsnog ingeloot worden, neemt de makelaar contact met je op.

  Bekijk de planning
Vragen? Neem contact met ons op