Bestemmingsplanprocedure iets vertraagd

18 april '19

Een maand geleden informeerden wij je over de voortgang van De Molenaer Fase2. Met in acht neming van de nog te nemen stappen was de start verkoop van deze nieuwe fase gepland in de 2e helft van 2019. Helaas is de bestemmingsplanprocedure iets vertraagd en schuift de start verkoop dus ook op.

Wat is de nieuwe planning?

Op dit moment moet de bestemmingsplanprocedure nog gevoerd worden. Half mei staat de interne procedure bij de gemeente gepland. Vervolgens wordt het plan rond half juni ter inzage gelegd. Dat houdt in dat het bestemmingplan op z’n vroegst december 2019 wordt vastgesteld. De start verkoop van De Molenaer Fase 2 schuift hierdoor naar begin 2020.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op
Wat ging er aan vooraf? Bekijk alle nieuwsitems